Łatwiej będzie o dotacje ?!

Posted on Posted in infoblog

Resort Rozwoju ma zaproponować zmiany przepisów, które uproszczą system wdrażania funduszy unijnych 2014-2020. Wprowadzone zmiany mają dotyczyć wdrożenia kolejnych rund konkursów, tak aby beneficjenci mogli kilka razy do nich podchodzić. Będzie istniała możliwość poprawienia swoich wniosków. Beneficjenci nie będą musieli dostarczać informacji z KRUS i ZUS, gdyż administracja takie informacje może pozyskać sama.

Ministerstwo Rozwoju proponuje również powołanie Rzecznika ds. funduszy europejskich, który będzie reprezentował beneficjentów.