NOWE PRZEPISY RODO. MASZ CZAS DO 25 MAJA 2018 r. !!!

Posted on Posted in infoblog

Obowiązkowe wdrożenie RODO w polskich firmach

Do 25 maja 2018 r. wszystkie firmy posiadające jakiekolwiek  dane osobowe muszą wdrożyć nowe przepisy zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej tzw.  RODO.

Nowe przepisy nakładają na firmę obowiązek wdrożenia rozwiązań  mających na celu ochronę  posiadanych przez firmę danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie musiał dostosować systemy informatyczne w taki sposób, aby właściciel danych osobowych w każdej chwili mógł je całkowicie usunąć lub przenieść do innego usługodawcy. RODO nie narzuca gotowych rozwiązań. Muszą być to natomiast skuteczne narzędzia

W przypadku wycieku danych usługodawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w ciągu  72 godzin od wykrycia potencjalnego zagrożenia naruszenia wolności i praw osób, które one dotyczą.

Na administratorze danych spoczywa również obowiązek ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia  ryzyka dla praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Po dokonaniu oceny ryzyka należy wdrożyć środki minimalizujące lub wykluczające  ryzyko.

Zgodnie z RODO firma nie ma obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Musi natomiast prowadzić wewnętrzne rejestry zawierające powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, adresatów danych, rejestry naruszeń, incydentów, przechowywać zgody na przechowywanie danych osobowych itp..

RODO powołuje do życia nową funkcję INSPEKTORA OCHRONY DANYCH jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych oraz zobligowaną do raportowania naruszeń do właściwych organów nadzoru. Prawdopodobnie będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych

W zależności od skali naruszenia przepisów RODO urząd może nałożyć karę – maksymalnie 20 milionów euro lub      4 % wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem w Państwa firmie RODO prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@francraft.pl  lub kontakt telefoniczny 604 966 007.

Źródło: RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).