SUKCESJA – IDĄ ZMIANY W FIRMACH RODZINNYCH

Posted on Posted in infoblog
W Polsce firmy rodzinne (w zależności od definicji) stanowią do 90 % wszystkich przedsiębiorstw. Zatrudniają 1,5 miliona pracowników i wypracowują 50 % PKB. Są zatem znaczącą siłą wspierającą naszą gospodarkę, żeby nie powiedzieć, ze stanowią jej fundament.
Firmy zakładane w latach 90 – tych działają obecnie na rynku 20-25 lat i często są to firmy zarządzane przez pierwsze pokolenie właścicieli, którzy niebawem będą przekazywać swoje firmy następcom.
Przeanalizowaliśmy ostatnie badania przeprowadzone przez PwC oraz Instytut Biznesu Rodzinnego [Badanie Firm Rodzinnych 2015 – Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata ] pod kątem sukcesji. Od dawna interesujemy się tym tematem na poziomie sukcesji właścicielskiej jak również sukcesji kluczowych stanowisk w firmach i co się z tym wiąże zarządzaniem wiedzą.
 Z raportu wynika, iż 63 % właścicieli zbliżających się do wieku emerytalnego  nie zamierza w ciągu 5 lat przekazać zarządzania firmy.
Przekazanie firmy to proces długotrwały i nie może nastąpić z dnia na dzień. Wielu właścicieli zdaje sobie z tego sprawę i „wychowuje” swojego następcę. Są też tacy co odkładają temat sukcesji na „kiedyś tam”. Idealną sytuacją dla właściciela jest, gdy „następca” chce rzeczywiście przejąć stery firmy i umie sobie z tym poradzić. Gorzej jest, gdy „następcy” nie chcą przejmować rodzinnej firmy, mają własne plany.
Co zrobić w takiej sytuacji kiedy nie ma „następcy”?
Możemy sprzedać firmę i „odcinać kupony” albo oddzielić własność od zarządzania i  przekazać Zarządzanie Firmą w ręce kontraktowego Managera zupełnie nie powiązanego więzami rodzinnymi.
Dla starszego pokolenia sprzedaż firm rodzinnych to  wyzwanie. Ludzie ci traktują  firmy bardzo osobiście. Zatem zatrudnienie Managera w sytuacji, gdy nie ma szans na sukcesję jest najlepszym rozwiązaniem. To ratunek dla tych, których dzieci nie mają predyspozycji do Zarządzania firmą.
Spotkaliśmy na naszej drodze zawodowej:
– udane sukcesje rodzinne – „nowa krew”, nowe spojrzenie na rozwój firmy, nowe pomysły, innowacje
– sukcesje na „siłę” – kiedy dzieci nie mają siły odmówić rodzicom i zostają w firmach oraz nieudane sukcesje  rodzinne doprowadzające do upadku firmy.
Każdy Właściciel powinien dokładnie przemyśleć ewentualną sukcesję tak, aby zaangażowanie włożone  w rozwój firmy, lata pracy nie zostały zmarnowane.
Z  raportu wynika że  Właściciele firm, którzy zdecydowali się na zmiany w zarządzie w ciągu najbliższych lat planuje przekazanie  firmy dzieciom. 33  % bierze pod uwagę przekazanie udziałów dzieciom, ale przy jednoczesnym zatrudnieniu menadżera zewnętrznego, a 10 % firm podejmie inne działania – sprzedaż firmy, zatrudnienie managera, wejście na giełdę.

Planowanie sukcesji w polskich firmach:

60% właścicieli polskich firm rodzinnych wybrało już swojego następcę,
50% firm polskich uznaje sukcesję za kluczowe wyzwanie
37% planuje zmianę właściciela w ciągu najbliższych 5 lat

O udanej sukcesji w firmie Cross polecamy artykuł  – ZOBACZ

Korzystaliśmy z RAPORTU: PwC i Instytut Biznesu Rodzinnego [Badanie Firm Rodzinnych 2015 – Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata ]  ZOBACZ