ZMIANY W OHSAS 18001

Posted on Posted in infoblog

Pod koniec 2017 zostanie wprowadzony nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa pracy ISO 45001. Nowy standard zastąpi dotychczas istniejący OHSAS 18001.
Wprowadzone zmiany w ISO 45001 będą dotyczyły ujednolicenia struktury normy – takiej samej dla wszystkich standardów ISO. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę organizacji, które wdrażają kilka systemów jednocześnie. Od 2013 roku, dla wszystkich publikowanych norm obowiązuje jednolita, dziesięciopunktowa struktura niezależna od normy jakościowej zwana HLS (High Level Structure).
W nowym ISO 45001 pojawi się wymaganie, którego do tej pory nie było w OHSAS 18001, a mianowicie OTOCZENIE FIRMY.
Zgodnie z nową normą firma będzie musiała monitorować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki i zagrożenia, które mogą mieć istotny wpływ na działanie organizacji i jej BHP np. dostępność wykwalifikowanych pracowników, zagrożenia związane z katastrofami naturalnymi itp.
Poprzez analizę ryzyka i szans dotyczących przyszłości, firmy będą mogły prowadzić swoją działalność w sposób bardziej przewidywalny.
Zwiększony został również nacisk na rolę PRZYWÓDZTWA. Nowa norma wprowadzi nowe zapisy, które zwiększą nacisk na rolę kierownictwa w systemie zarządzania jakością.. Najwyższe kierownictwo ma stać się liderem bezpieczeństwa.
Dostrzeżono również konieczność udziału w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy: pracowników, kooperantów, dostawców usług, podwykonawców, itp. Wszyscy oni powinni aktywnie uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa firmy.
Wdrożenie normy ISO 45001 to potwierdzenie, że posiadany System Zarządzania jest zgodny z obowiązującym prawem, monitorowane są wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji co przekłada się na zmniejszenie ilości wypadków