KULTURY ORGANIZACYJNEJ NIE DA SIĘ SZYBKO SKOPIOWAĆ

Twórz silną firmę dzięki kompetentnym pracownikom

Szkolenia w zakresie systemów ISO

Wymagania normy ISO 9001:2015 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań i interpretacji nowej normy zarządzania jakością ISO 9001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla […]

Wymagania normy IATF 16949:2016 za TS– interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

Daj nam chwilę. Pracujemy nad treścią 🙂

Wymagania normy ISO 17025 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

 CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań i interpretacji normy ISO 17025:2005. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które są: […]

Wymagania normy ISO 14001:2015 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

 CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań i interpretacji normy ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które chcą: […]

Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 nowy ISO TS

Daj nam chwilę pracujemy nad treścią 🙂

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzania audytów  wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE […]

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia audytów wewnętrznych w firmie posiadającej system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 […]

Pełnomocnik systemu ochrony środowiska ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015. […]

Pełnomocnik systemu jakości ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015. […]

szkolenia ISO

Szkolenia m4K OPTYMALIZACJA BIZNESU

Szkolenie dla managerów. PRZYWÓDZTWO I KOMUNIKACJA W FIRMIE

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji w firmie, efektywnych metod wprowadzania zmian oraz kierowaniu zespołem. DO KOGO […]

Czy na pewno znasz swój biznes? SZKOLENIE Z MAPOWANIA PROCESÓW

CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyznaczania (mapowania) procesów pracy. Identyfikowanie, rozumienie i zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie. […]

Zróbmy Razem coś WIELKIEGO! SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania projektów w firmie. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla […]

Efekty od razu METODA 5S! SZKOLENIE Z LEAN MANAGEMENT

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenie jest zapoznanie pracowników z filozofią lean i zasadami organizacji miejsca pracy w oparciu o metodę 5 […]

Bądź LEAN! SZKOLENIE Z LEAN MANAGEMENT

CEL SZKOLENIA: Warsztat do optymalizacji biznesu wg Lean management oraz filozofii Kaizen. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które chcą: […]

Teraz Wiem! SZKOLENIE Z MONITOROWANIA PROCESÓW, FMEA, KPI

CEL SZKOLENIA: Zdobycie praktycznej wiedzy z monitorowania procesów zachodzących w firmie DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które chcą: Nauczyć […]

Mam dla Ciebie najlepszą ofertę. SZKOLENIE Z ZAKRESU SPRZEDAŻY

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest budowa warsztatu skutecznego sprzedawcy. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które: Pracują w dziale sprzedaży, […]

Kontrola Jakości w firmie

CEL SZKOLENIA: Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kontroli jakości i praktyczne jej zastosowanie w firmie DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla […]

Rysunek techniczny w praktyce

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z rysunku technicznego. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które chcą: Nauczyć […]

szkolenia m4K

JAK WYSZKOLISZ PRACOWNIKA TO POZWÓL MU Z TEGO KORZYSTAĆ

Buduj kompetentny zespół