IATF 16949 system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

 

Potrzebujesz CERTYFIKAT IATF 16949  - ta oferta jest dla Ciebie.

 • Gwarancja uzyskania certyfikatu IATF 16949.

 • Od 2001 roku na rynku doradztwa w biznesie.

 • Profesjonalny pakiet: konsultacji, szkoleń i audyt.

 • Indywidualne podejście do Klienta.

 • Elastyczny sposób współpracy.

 • Pomoc na audycie certyfikacyjnym.

 • Współpraca po certyfikacji.

 • Zero problemów.

wdrażanie normy IATF 16949 zarządzanie jakością w branży automotive

Zainteresowany IATF 16949? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta IATF 16949

 • A co kiedy trzeba podnosić poprzeczkę i spełniać specyficzne wymagania branży motoryzacyjnej?

 • Produkcja części i podzespołów na rynek pierwszego montażu to marzenie każdego producenta.

 • Rynek motoryzacyjny w tym obszarze kieruje się swoimi prawami. Kluczem do rozpoczęcia poważnych rozmów z producentami pojazdów jest posiadanie certyfikatu IATF 16949.

 • Myślenie procesowe, zarządzanie produkcją w oparciu o dane statystyczne i rygorystyczne kontrolowanie jakości to codzienność.

 • Nasi Klienci wdrażając system IATF 16949 stawiają na rozwój i grę w pierwszej lidze.

   Czas realizacji:

 • Czas opracowania systemu zarządzania wg IATF 16949 - 4-6 miesięcy.

 • Czas audytu niezależnej firmy certyfikacyjnej: 1-3 dni.

  Produkty powiązane:

wdrażanie IATF 16949 schemat

Co to jest system IATF 16949?

System IATF 16949 to system wdrażany w przemyśle samochodowym, powstały po to,  aby ujednolicić wymagania przemysłu motoryzacyjnego w Ameryce (QS-900), Niemczech (VDA 6.1),  Włoszech (AVSQ) oraz Francji (EAQF) unikając w ten sposób wielokrotnych certyfikacji w przypadku współpracy z klientami zagranicznymi. Obecnie obowiązujący system został opublikowany 1 października 2016 r. i zastąpił normę ISO/TS 16949.

Generalnie system IATF opiera swoją budowę na systemie ISO 9001, ale rozbudowanym o specyficzne wymagania przemysłu motoryzacyjnego związanego z procesem projektowania, produkcji, montażu, serwisowania a także z wyjątkowymi  wymaganiami jakie stawiają producenci pojazdów. Nasze doświadczenie we współpracy z takimi producentami samochodów jak VOLKSWAGEN, FORD, MAN, TATRA, SOLARIS, SCANIA oraz VOLVO wskazuje, że firmy te często posiadają własne, konkretne wymagania dotyczące procesów produkcyjnych, procesów kontroli, procesów pakowania wyrobów itp. 

W procesie budowania systemu IATF 16949 należy spełnić wytyczne dotyczące takich obszarów jak:

 1. Planowania jakości
 2. Dokumentacji technicznej
 3. Audytów
 4. Analizy systemów pomiarowych
 5. Zakupów
 6. Badania wyrobu niespełniającego wymagań.

Szczególnie ważnie w procesie budowania systemu jest zwrócenie uwagi na statystyczną kontrolę procesów SPC Statystyczna kontrola procesu (statistical process control) oraz związane z nią narzędzia do nadzorowania procesów: PPAP - proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej (Production Part Approval Process), FMEA analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (Failure mode and effects analysis), APQP Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów (Advanced product quality planning), CP Plan kontroli (Control Plan). Wdrożenie IATF nie jest obowiązkowe, jeżeli jednak firma chce się rozwijać i podjąć współpracę z czołowymi producentami samochodów jest to konieczny warunek współpracy.

ETAPY WDRAŻANIA IATF 16949

Wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001 to podstawa do wdrożenia IATF 16949, ale nie jest to warunek konieczny do wdrożenia IATF w Państwa firmie. Można taki system zbudować „od zera”, uwzględniając wszystkie wytyczne zawarte w normie IATF 16949. Firma musi również  posiadać  zlecenie OEM czyli zlecenie na pierwszy montaż rozumiany jako dostawa części na produkcję lub serwis fabryczny.

Po podjęciu decyzji o wdrażaniu systemu IATF 16949 z FranCraft, nasi konsultanci przeprowadzą audyt wstępny w Państwa firmie. Dzięki  przeprowadzeniu auditu wstępnego, wskażemy silne i słabe strony organizacji w budowaniu przyszłego systemu IATF.

Opracowanie dokumentacji to jeden z elementów wdrażania systemu. Powstaną wówczas takie dokumenty jak polityka jakości, księga jakości, procesy, procedury, instrukcje i formularze. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny proces z implementacji systemu IATF.

Kolejnym ważnym elementem jest opracowanie statystycznych wyników z monitorowania procesów. Jest to etap, który wymaga wiedzy z zakresu statystyki w przemyśle. Nasi konsultanci posiadają taką wiedzę i uczestniczyli we wdrożeniach IATF 16949 zakończonych przyznaniem certyfikatu. Monitorowaniem procesów w IATF musi się zająć zespół pracowników. Firmy, w których wdrażaliśmy ten system wyznaczały pracowników – liderów procesów, którzy pod okiem konsultantów FranCraft zdobywali niezbędną wiedzę do monitorowania i raportowania procesów produkcyjnych.

W momencie, gdy firma będzie sprawnie działała w zaprojektowanym systemie, gdy wszystko zostanie unormowane i będą prowadzone statystyki procesów, wówczas firma podejmuje decyzję  o zgłoszeniu się  do  przeprowadzenia audytu przez niezależną jednostkę certyfikacyjną tzw. Auditu certyfikacyjnego.

CERTYFIKACJA SYSTEMU IATF 16949

Po zgłoszeniu firmy do jednostki certyfikacyjnej, firma zobowiązana jest do przesłania dokumentacji,  która  jest wstępnie analizowana pod względem zgodności z systemem IATF 16949. Sprawdzenie wdrożenie normy IATF tzw Audit certyfikacyjny ma na celu potwierdzić zgodność funkcjonowania firmy z normą IATF 16949 oraz wskazać miejsca, które firma musi jeszcze udoskonalić.

Audyt trwa, w zależności od wielkości organizacji i skomplikowania procesów, od 2 do 5 dni i jest  bardzo wymagający. Organizacja jest audytowana we wszystkich obszarach swej działalności, które mają istotny wpływ na jakość wyrobów i spełnienie wymagań klientów. Nasi konsultanci wspierają firmę w tym trudnym audicie jak i wprowadzeniu działań poauditowych (zaleceń opracowanych w raporcie z audytu).

Zdobycie certyfikatu IATF to wyróżnienie dla firmy i dowód na to, że spełnia wymagania związane z systemem zarządzania jakością  oraz ciągle się doskonali. To dowód także na to, że położony został szczególny nacisk na unikanie błędów w procesie produkcji, zwiększono nad nim kontrolę i ustabilizowano procesy, w taki sposób, aby były one jeszcze wydajniejsze poprzez ograniczenie strat w łańcuchu dostaw.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania tego standardu pokazuje, jak firma ewoluuje w całym procesie wdrażania, jak również funkcjonowania  w systemie IATF. Najbardziej spektakularne zmiany obserwowaliśmy w  dziale kontroli jakości, gdzie obserwowaliśmy ogromne spadki ilości produkowanych braków. Był to wynik zmian w procesie produkcyjnym, większego nakładu na szkolenia pracowników, oraz stabilizacji procesu.

Eliminacja braków,  a co za tym idzie minimalizacja reklamacji,  to wymierne oszczędności dla firmy. Oszczędzone pieniądze z kolei można zainwestować w rozwój firmy.

Aby utrzymać sprawnie działający system proponujemy Państwu współpracę po uzyskaniu certyfikatu w formie przeprowadzania okresowych audytów wewnętrznych i szkoleń oraz konsultacji związanych z rozwojem systemu IATF.

Po uzyskaniu certyfikatu IATF 16949 można dalej rozwijać swoją firmę i maksymalizować zyski poprzez wdrożenie systemu TISAX. Jeżeli wasza firma jest gotowa do następnego kroku w doskonaleniu swojej działalności, jak również wejścia na rynek poważnych graczy w przemyśle samochodowym, skontaktujcie się z FranCraft w celu omówienia wdrożenia IATF 16949 czy też TISAX.

Szkolenia związane z IATF 16949

Bez szkoleń w systemie IATF 16949 nie da się dobrze funkcjonować. Są to trudne zagadnienia, które niosą ze sobą bardzo często dużo pracy, ale dają dużą satysfakcję, gdyż po odbyciu szkolenia można zgłębić wiedzę często nie dostępną dla pracowników z innych branż. Jest to wiedza specjalistyczna, którą należy ćwiczyć w praktyce.

Proponujemy Państwu:

Uzyskaj wiedzę od praktyków, skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz wdrożyć, rozwijać lub doskonalić swój system IATF.

FAQ

Czym jest Iatf 16949?
IATF 16949 to norma, która jest wdrażana w branży motoryzacyjnej. Jest to jedna z trudniejszych norm wdrażanych w firmach. Wytyczne normy IATF 16949 odnoszą się do planowania jakości, przeprowadzania audytów /również u dostawców/, analizowania systemów pomiarowych, dokumentacji oraz postępowania z wyrobem niespełniającym wymagań.
Co oznacza skrót Iatf?
Skrót IATF (International Automotive Task Force) odnosi się do organizacji, która skupia producentów samochodów. Organizacja to określiła zasady stosowane w normie IATF 16949