Informacje RODO: 1. Administratorem danych osobowych jest: FranCraft Biuro Konsultingowe Marcin Wojcieszyk tel. +48 604 966 007, e-mail: biuro@francraft.pl (w skrócie: Administrator). 2. Dane osobowe uczestników szkoleń są przetwarzane w celu realizacji szkolenia lub seminarium oraz wystawienia certyfikatów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność danych do wykonania umowy szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 3. Dane osobowe uczestników szkoleń zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców: a. upoważnionym pracownikom Administratora; b. trenerom, współpracującym z Administratorem i wykonującym usługi szkoleniowe w jej imieniu. 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania danych osobowych właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres 3 lat, natomiast dane w celach marketingowych – przez okres niezbędny do korzystania z tego serwisu. 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora. 8. Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie. 9. Konsekwencją niepodania danych w formularzu zgłoszenia na szkolenie będzie brak możliwości udziału w szkoleniu i nieotrzymanie zaświadczenia/certyfikatu. 10. Każda osoba, której dane dotyczą, w razie uznania, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza zasady RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.(https://uodo.gov.pl)