ISO 9001 - system zarządzania jakością

 

Potrzebujesz CERTYFIKAT ISO 9001 - ta oferta jest dla Ciebie.

 • Gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 9001.

 • Od 2001 roku na rynku doradztwa w biznesie.

 • Profesjonalny pakiet: konsultacji, szkoleń i audytu.

 • Indywidualne podejście do Klienta.

 • Elastyczny sposób współpracy.

 • Pomoc na audycie certyfikacyjnym.

 • Współpraca po uzyskaniu certyfikatu ISO 9001.

 • Zero problemów.

wdrażanie normy ISO 9001 zarządzanie jakością

Zainteresowany ISO 9001? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta ISO 9001

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest najchętniej wdrażany w firmach naszych Klientów

 • ISO 9001 stanowi  podstawę dobrze zorganizowanego biznesu

 • Daje wymierne korzyści i utrwala zaufanie klienta do firmy

 • Jakość produktów, jakość usług czy jakość obsługi klienta to podstawa rozwoju biznesu i recepta na sukces

 • Jeżeli zależy Tobie na budowaniu silnej marki postaw na jakość

 • Pomyśl jakie produkty albo jakie usługi sam wybierasz?

 • Jak ważny w Twoim biznesie jest zadowolony klient?

Czas realizacji

 • czas opracowania systemu zarządzania wg ISO 9001 - od 2 do 6 miesięcy

 • czas audytu niezależnej firmy certyfikacyjnej - 1 do 3 dni 

Produkty powiązane

wdrażanie ISO 9001 schemat

Czym jest system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001?

System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest zbiorem zasad  stworzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma ISO 9001 daje ogólne wytyczne, co musi być zawarte, aby prawidłowo zbudować  system zarządzania ISO 9001. Norma mówi, „co” musi zawierać system zarządzania jakością ISO 9001, ale nie mówi „jak” go należy zbudować. To od firmy, w dużej mierze, zależy jak będzie wyglądał jej unikalny system zarządzania ISO 9001. Najważniejsze jest zapewnienie jakości we wszystkich aspektach działalności firmy. 

Istnieje kilka fundamentalnych punktów  wynikających z normy ISO 9001, które poświadczają osiągnięcie przez daną instytucję najwyższych poziomów obsługi klienta i ciągłego rozwoju oferowanych usług i produktów. Najważniejszym wymaganiem, jakie należy spełnić przy wdrażaniu ISO 9001, jest wypracowanie podejścia procesowego zorientowanego na klienta w każdym aspekcie funkcjonowania biznesu. Ostatecznie to właśnie od klienta końcowego zależy przetrwanie i rozwój firmy. Zadaniem kadry kierowniczej w systemie jakości ISO 9001 jest promowanie zaangażowania pracowników, wspieranie ich rozwoju zawodowego, przydzielanie realizacji zadań konkretnym pracownikom, właściwe zarządzanie talentami, rozliczanie z zadań oraz budowanie zespołu.

Certyfikat ISO 9001 wymaga, aby współpraca z dostawcami usług czy też dostawcami surowców była na wysokim poziomie. Zaleca się czasowe auditowanie firm dostawców przez firmy, które posiadają wdrożony system ISO 9001. Związane jest to również z utrzymaniem sprawnego łańcucha dostaw, który jest  jedną z podstaw efektywnej realizacji zobowiązań wobec kontrahentów. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 wymaga od firm wdrożenia podejścia procesowego, jak również podejmowania decyzji w oparciu o fakty  - dane pozyskiwane z procesów.  Niezwykle istotne staje się również podejmowanie wysiłków na rzecz nieustannego rozwoju, wyrażających się we wdrażaniu innowacji,  poszerzaniu oferty czy też szkoleniach pracowników.

 

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Proces certyfikacji ISO 9001 wymaga przejścia kilku etapów, które w końcowym efekcie prowadzą do otrzymania certyfikatu. Prace przygotowawcze obejmują wyznaczenie zespołu, który będzie zajmował się wdrażaniem ISO 9001 a przede wszystkim powołania stanowiska pełnomocnika ds. systemu jakości ISO 9001. Rolą pełnomocnika ds. systemu jakości jest koordynowanie prac we wszystkich działach firmy, w taki sposób, aby spełnić wymagania normy ISO 9001. Konieczne jest ustanowienie polityki jakości, w której zapisane zostaną cele jakościowe, jakie stawia przed sobą firma ubiegając się o certyfikat ISO 9001. Najdłuższym etapem jest stworzenie dokumentacji systemu jakości, tak aby uwzględnić wszystkie procesy zachodzące w firmie, mając jednocześnie na uwadze spełnienie wymagań  normy ISO 9001.

Wiedza, jak uzyskać certyfikat ISO 9001, kieruje firmę w stronę wyznaczenia procesów biznesowych, opracowania nowych procedur operacyjnych, wydania polityki jakości, przedstawienia instrukcji zadaniowej dla pracowników, ustalenia zasięgu systemu zarządzania jakością. Sama dokumentacja stanowi jedynie preludium do dalszych prac wdrożeniowych, wynikających bezpośrednio z poczynionych założeń.

Implementacja normy ISO 9001 wymaga, tak jak wcześniej wspominaliśmy,  powołania pełnomocnika do spraw systemu zarządzania, który punkt po punkcie zweryfikuje efektywność planu działania. Certyfikacja właściwa wymaga natomiast obecności audytora zewnętrznego, posiadającego uprawnienia ISO 9001 nadane przez jedną z firm certyfikacyjnych. Audyt ISO 9001 stanowi ostatni etap, a pozytywne przejście weryfikacji skutkuje przyznaniem certyfikatu ISO 9001 wydanego przez jednostkę certyfikacyjną.

FranCraft zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców zapewniając profesjonalnych  konsultantów, którzy prowadzą firmę krok po kroku przez wszystkie etapy wdrażania systemu ISO. Zapewniamy uzyskanie certyfikatu ISO 9001. Współpraca po certyfikacji chroni przed utratą certyfikatu ISO 9001 w przyszłości, gwarantując pomoc doradczą na drodze do doskonalenia systemu zarządzania.

Dowiedz się więcej:

AUDIT ISO 9001

WSPÓŁPRACA PO CERTYFIKACJI

Szkolenia ISO 9001

Interpretacja norm ISO 9001 może niekiedy sprawiać trudności. Z pomocą przychodzą wówczas profesjonalne szkolenia z wymagań systemu zarządzania jakością, poruszające praktyczne zagadnienia. FranCraft od wielu lat prowadzi efektywne szkolenia, które pomogły setkom przedsiębiorców w zrozumieniu istoty procesów certyfikacyjnych.

Szkolenia ISO 9001 umożliwiają zdobycie alternatywnych kwalifikacji zawodowych, otwierających nowe ścieżki kariery. Pełnomocnik oraz audytor systemu zarządzania jakością ISO 9001 to szkolenia pozwalające na poznanie praktycznych wymogów dla tych zawodów. Szkolenia prowadzone przez FranCraft od lat cieszą się uznaniem przedsiębiorców, pomagając im w budowie konkurencyjności firmy i szybkim przejściu procesu certyfikacji ISO 9001.

Zobacz jakie przygotowaliśmy szkolenia:

WYMAGANIA SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001

AUDYTOR SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001

FAQ

Co oznacza certyfikat ISO 9001?
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 świadczy o tym, że firma przywiązuje wagę do jakości swoich usług czy też wytwarznych produktów
Co to jest norma ISO 9001?
Norma ISO 9001 to norma składająca się ze standadów, które pomagają firmie spełniać wymagania klientów w zakresie jakości oferowanych produktów/usług.
Czy ISO 9001 jest potrzebne?
Posiadanie ISO 9001 świadczy o jakości oferowanych produktów czy usług poprzez spełnianie określonych procedur i norm.