GDP / DPD - system dobrych praktyk dystrybucyjnych

Potrzebujesz CERTYFIKAT  GDP/DPD  - ta oferta jest dla Ciebie.

 • Gwarancja uzyskania certyfikatu GDP/DPD

 • Od 2001 roku na rynku doradztwa w biznesie.

 • Profesjonalny pakiet: konsultacji, szkoleń i audyt.

 • Indywidualne podejście do Klienta.

 • Elastyczny sposób współpracy.

 • Pomoc na audycie certyfikacyjnym.

 • Współpraca po certyfikacji.

 • Zero problemów.

certyfikacja GDP/DPD dobre praktyki dystrybucyjne

Zainteresowany GDP/DPD? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta GDP / DPD

DPD - Dobre Praktyki Dystrybucyjne (GDP - Good Distribution Practice ) - to zestaw norm, procedur, które musisz spełnić chcąc składować, transportować i dostarczać produkty lecznicze.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna to wymóg prawny w logistyce leków od producenta do apteki.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna dotyczy firm które:

 • Transportują produkty lecznicze – transport lotniczy, morski, drogowy, kolejowy

 • Organizują transport produktów leczniczych,

 • Magazynują leki na zlecenie hurtowni farmaceutycznych,

 • Wykonują usługi przeładunku oraz komletowania wysyłek produktów leczniczych,

 • Realizują usługi dystrybucyjne produktów leczniczych.

Czas realizacji

 • Czas opracowania systemu zarządzania wg DPD / GDP - 2-6 miesięcy.

 • Czas audytu niezależnej firmy certyfikacyjnej: 1-3 dni.

Produkty powiązane:

wdrożenie GDP/DPD schemat

Wdrażanie dobrej praktyki dystrybucyjnej

Good Distribution Practice (GDP), znana w Polsce jako Dobra Praktyka Dystrybucyjna, stanowi zbiór zasad opracowanych przez Komisję Europejską. Od 2002 roku każde przedsiębiorstwo, którego działalność dotyka łańcucha dostaw produktów leczniczych, ma obowiązek zagwarantowania legalności, niezmienności i jakości swoich wyrobów lub usług. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa funkcjonujące w dziedzinie transportu farmaceutycznego, magazyny leków oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w dystrybucję tego typu produktów. Wdrażanie dobrej praktyki dystrybucyjnej znajduje się zatem w sferze obowiązków producenta leków, każdej apteki czy też firmy zajmującej się transportem leków. Organem uprawnionym do dokonywania kontroli przestrzegania wymogów DPD jest w Polsce Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

Oferta FranCraft koncentruje się na dostarczeniu pomocy eksperckiej w zakresie wdrażania GDP/DPD w wymienionych powyżej branżach związanych z przemysłem farmaceutycznym. Zajmujemy się dostosowaniem modelu operacyjnego przedsiębiorstw do wymagań unijnych, czyniąc wdrażanie GDP/DPD znacznie szybszym i efektywniejszym. Ofertę dopasowujemy do profilu działalności firmy klienta, uwzględniając specyfikę danej dziedziny biznesowej. Prowadzimy profesjonalne audyty, gwarantujące skuteczne przygotowanie firmy do certyfikacji przez uprawnioną do tego instytucję. Fachowa pomoc we wdrażanie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej skutkuje pozyskaniem i utrzymaniem certyfikatu, pozytywnym przejściem weryfikacji przed organami kontrolnymi i spełnieniem wymagań prawnych.

Wdrażanie GDP/DPD – pomoc dla przedsiębiorców

Wdrażanie GDP/DPD rozpoczynamy od analizy firmy klienta i stworzenia indywidualnego systemu zarządzania GDP/DPD. Przygotowanie do certyfikacji wymaga nie tylko dostosowania wszelkich procedur wewnętrznych i modeli operacyjnych do nowych wymagań. Firma musi również dokonać wyboru instytucji certyfikującej i przejść pozytywnie przez liczne formalności. FranCraft zna od podszewki wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Pozostajemy nastawieni na praktyczne aspekty certyfikacji. Służymy pomocą nie tylko w osiągnięciu pożądanych uprawnień, lecz prowadzimy firmę klienta w sposób długofalowy. Nasza działalność konsultingowa pomaga w utrzymaniu jakości usług transportowych dla produktów leczniczych i leków. FranCraft dostarcza fundamenty pod skuteczną działalność biznesową w tym obszarze. Ogromne znaczenie przypisywane jest tutaj auditowi wewnętrznemu. Ta forma wstępnego sprawdzenia  przed właściwą certyfikacją pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów, które mogłyby zniweczyć szanse na pozyskanie uprawnień.

Skuteczne wdrażanie GDP/DPD nie oznacza końca naszej współpracy. Wiele firm wykazuje chęć kontynuacji i ciągłego doskonalenia. Odpowiadamy na te potrzeby poprzez stworzenie pakietu szkoleń dla personelu i kadry kierowniczej, okresowych audytów, a także przygotowania do przedłużenia ważności certyfikatu. Zajmując się wdrażaniem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, FranCraft pomaga przedsiębiorstwom w skutecznej i zgodnej z prawem realizacji usług transportu i dystrybucji produktów leczniczych.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia, dając gwarancję skuteczności, elastycznej formy współpracy i indywidualnego podejścia do każdego klienta.

 

 

FAQ

Ile kosztuje certyfikat GDP?
Cena zależy od jednostki certyfiacyjnej. Jednostka certyfikacyjna przy wycenie bieże pod uwagę m.in.. wielkość organizacji, ilość oddziałów.
Co to jest Certyfikat GDP?
Uzyskanie certyfikatu GDP jest poświadczeniem, że firma spełmia wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2023 r. /Dz.U.2022.1287 /. GDP dotyczy branży medycznej. Jeżeli firma transportowa chce przewozić wyroby medyczne musi spełniać wymogi GDP.