ISO 14001 - system zarządzania środowiskiem

Potrzebujesz CERTYFIKAT ISO 14001  - ta oferta jest dla Ciebie.

 • Gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 14001

 • Od 2001 roku na rynku doradztwa w biznesie

 • Profesjonalny pakiet: konsultacji, szkoleń i audyt

 • Indywidualne podejście do Klienta

 • Elastyczny sposób współpracy

 • Pomoc na audycie certyfikacyjnym

 • Współpraca po certyfikacji

 • Zero problemów

wdrażanie normy ISO 14001 zarządzanie środowiskiem

Zainteresowany ISO 14001? Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta ISO 14001

 • Dzięki ISO 14001 wykreuj wizerunek firmy proekologicznej, odpowiedzialnej i nowoczesnej.

 • Ochrona środowiska to temat na czasie.

 • Ochrona środowiska stanowi integralną część systemu prawnego i z tego powodu jest obowiązkiem.

 • Nasi Klienci wdrażają ISO 14001 w celu ujednolicenia i uporządkowania spraw związanych z ustawowymi wymaganiami.

 • Czy wiesz jak prowadzony przez Ciebie biznes wpływa na środowisko naturalne? Możesz niszczyć przyrodę albo ją chronić.

Na każdym etapie Twojej działalności możesz ograniczać zły wpływ biznesu na środowisko:

 • emitując mniej gazów,

 • produkując mniej odpadów i ścieków,

 • ograniczając marnotrawstwo,

 • racjonalnie wykorzystując surowce naturalne.

Czas realizacji

 • Czas opracowania systemu zarządzania wg ISO 14001 - 3-6 miesięcy.
 • Czas audytu niezależnej firmy certyfikacyjnej: 1-3 dni

Produkty powiązane

wdrażanie ISO 14001 schemat

Norma ISO 14001 – co to jest?

System Zarządzania  Środowiskiem pojawił się  w 1992 roku,  kiedy organizacja British Standards Institution opracowała standard BSC 7750. Standard ten w 1996 roku został przemianowany na ISO 14001. Obecnie obowiązuje standard zarządzania środowiskiem,  opracowany w roku 2015 noszący nazwę ISO 14001:2015.

System zarządzania środowiskiem, podobnie jak system zarządzania jakością ISO 9001,  opiera się na podejściu procesowym. Może on funkcjonować jako osobny system, jednakże zaleca się, aby był on nadbudową i uzupełnieniem systemu ISO 9001.  Naczelną zasadą, która powinna przyświecać wdrażaniu tego systemu to idea ciągłego doskonalenia.

W systemie zarządzania jakością najważniejszy jest klient,  natomiast w systemie zarządzania środowiskiem, najważniejszy jest wpływ jaki wywiera firma na środowisko naturalne. Nadrzędnym celem, jaki przyświeca budowie ISO 14001, jest ograniczanie negatywnego wpływu działalności firmy na zasoby środowiska.

Co daje certyfikat 14001?

Certyfikat ISO 14001 to potwierdzenie, że firma spełnia wszystkie wymogi środowiskowe. Firma ubiegająca się o certyfikat musi wykazać działania proekologiczne na każdym etapie swojej działalności. Najważniejszym działaniem jest stworzenia rejestru aspektów środowiskowych i ich ocena.  Jest on bazą do budowy celów, zadań i programów  środowiskowych. W trakcie budowania systemu, firma analizuje, co należy zmienić, aby spełnić wymagania środowiskowe. Czasami wymaga to inwestycji, czasami wystarczą zmiany infrastrukturalne np. zmiana miejsca składowania odpadów. Wszystko zależy od stanu w jakim obecnie znajduje się firma. System zarządzania środowiskiem  zgodny z ISO 14001 to również spełnienie wymagań prawnych, dlatego ważne jest śledzenie zmian w przepisach mających istotny wpływ na działalność firmy. Zatem ISO 14001 z jednej strony to zbudowanie systemu opartego o normę środowiskową, z drugiej zaś  spełnianie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Bardzo ważna jest również rola edukacyjna firmy. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni z wymagań normy środowiskowej.  W miejscach,  gdzie jest to możliwe i wskazane,  np.  przy segregacji śmieci,  możemy zastosować infografikę. Edukacja ludzi to konieczność, jeżeli chcemy, aby system sprawnie i efektywnie działał, a firma niwelowała swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ważne jest, aby włączyć pracowników w działania proekologiczne. Mogą to być działania związane ze zgłaszaniem przez pracowników projektów proekologicznych. Każda, nawet najmniejsza zmiana może mieć duży wpływ na środowisko naturalne.

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

Proces uzyskania certyfikatu ISO  14001 wymaga pozytywnego przejścia audytu niezależnej jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadzi audyt w waszej firmie. Prace nad systemem zarządzania środowiskiem wymagają stworzenia dokumentacji oraz wprowadzenia zmian w firmie, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 a także wymaganiami ekologicznymi. Spełnienie wszystkich wymagań to pewność uzyskania certyfikatu. Nad właściwym wdrożeniem sytemu czuwa nasza firma FranCraft, która  współpracuje z powołanym przez waszą firmę zespołem środowiskowym. Istotne jest wyłonienie osoby, która będzie liderem systemu  - pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem. Rolą pełnomocnika jest skuteczne wprowadzanie zmian oraz zapewnienie zgodności systemowej oraz prawnej. Bardzo ważnym elementem jest ustanowienie polityki środowiskowej, w której zapisane zostaną cele środowiskowe, jakie stawia przed sobą firma ubiegając się o certyfikat ISO 14001.  Najwięcej czasu zajmuje stworzenie dokumentacji uwzględniającej specyfikę firmy. Jeżeli firma posiada system ISO 9001 ważne jest zintegrowanie systemu jakości z systemem środowiskowym, aby zarządzać całością wdrożonych systemów.

FranCraft od lat zajmuje się wdrażaniem systemów środowiskowych i ich integracją z systemami jakościowymi. Wszystkie nasze firmy uzyskały certyfikat ISO 14001 z  powodzeniem go rozwijają. Proponujemy również współpracę po uzyskaniu certyfikatu, jeżeli zależy Państwu na rzetelnym informowaniu o zmianach w Państwa firmie poprzez przeprowadzanie audytów biznesowych oraz systemowych.

Szkolenia ISO 14001

Ze względu na złożoność aspektów wdrożenia ISO 14001 prowadzimy szkolenia z zakresu wdrażania sytemu zarządzania środowiskiem. Z naszego doświadczenia, wiemy jak trudne jest określenie i ocena aspektów środowiskowych. Dzięki naszym szkoleniom dowiesz się, jak je prawidłowo zidentyfikować i ocenić ryzyko z nimi związane.  Od wielu lat wdrażamy, audytujemy, szkolimy firmy w zakresie ISO 14001.

Dzięki szkoleniom  ISO 14001 możesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy, ciekawy zawód. Proponujemy szkolenie na pełnomocnika oraz audytora ISO 14001. Na praktycznych przykładach /case study/ pokażemy wam jak audytować firmy, jakie nowoczesne narzędzia możemy zastosować w procesie audytu, jak skutecznie wprowadzić działania korygujące i zapobiegawcze. Prowadzone przez nas szkolenia duży nacisk kładą na praktyczne rozwiązania problemów, na jakie możecie napotkać pracując  w firmach. Sprawdź nas w praktyce. Zapraszamy na szkolenia!