SZKOLENIE KONTROLA JAKOŚCI W FIRMIE

Kontrola Jakości w firmie

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kontroli jakości i praktyczne jej zastosowanie w firmie

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Dla osób, które chcą:

 • Wprowadzić kontrolę jakości w firmie,
 • Podnieść swoje kwalifikacje,
 • kierowników produkcji, pracowników kontroli jakości

PROGRAM SZKOLENIA

 • Pojęcie kontroli jakości. Kontrola a audyt, procesy, automatyzacja i informatyzacja pracy. Rola i zadania kontroli jakości.
 • Warsztat kontrolera jakości.
 • Kontrola na stanowisku pracy. Kontrola inspekcyjna. Samokontrola.
 • Stanowisko pracy do kontroli i pomiarów – organizacja i wyposażenie.
 • Wyposażenie pomiarowe do kontroli i pomiarów – zarządzanie, ewidencja, sprawdzenia.
 • Spójność pomiarowa. Wzorcowanie a legalizacja. Jak czytać świadectwa wzorcowania.
 • Plan sprawdzeń wyposażenia do kontroli i pomiarów – zakres, częstotliwość sprawdzeń.
 • Warsztat – opracowanie wyposażenia stanowiska kontroli jakości i planu sprawdzenia wyposażenia.
 • Pojęcie pomiaru i tolerancji.
 • Pobieranie próbek do kontroli.
 • Plan kontroli opracowanie i stosowanie w praktyce.
 • Warsztat – opracowanie planu kontroli.
 • Działania pokontrolne. Rozpisanie wyników kontroli. Raportowanie.
 • Analiza wyników i poprawa błędów – metoda 5D (5 razy dlaczego?)
 • MSA – wprowadzenie. Omówienie założeń. Przykłady.
 • Forma sprawdzenia wiedzy – zaliczanie zadań przez uczestnika w trakcie szkolenia.

CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ ?

 • Wiedzy praktycznej z zakresu kontroli jakości
 • Przykładów działania kontroli jakości w firmie

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 8 godzin lekcyjnych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

Zapewnia to lepszą interakcję z trenerem, większą satysfakcję ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy tobie przerwy kawowe.

ZAŚWIADCZENIE:

Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez firmę FranCraft

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Zainteresowany szkoleniem z kontroli jakości w firmie

FAQ

Na czym polega praca w kontroli jakości?
Praca w kotroli jakości polega na sprawdzaniu czy wyroby spełniają wszystkie założone wymogi i spełniają wymagania klienta.
Jak wygląda kontrola jakości?
Praca w kontroli jakości polega na sprawdzaniu czy wyroby spełniają wymogi zgodnie z określoną normą czy też procedurą. W zależnosci od klienta dla którego produujemy wyroby kontrola jakości może polegać na próbkowaniu produktów lub na sprawdzeniu całego asportymentu /małe serie/
Jakie są metody kontroli jakości?
Kontrola jakości może być statystyczna tzn. wybieramy z wyprodukowanej serii określoną ilość produktów i sprawdzamy je pod względem spełnienia wymogów. Oprócz metody statystycznej mamy do dyspozycji metodę stuprocentową, która polega na sprawdzeniu pod względem jakościowym wszystkich produktów. Metoda ta może być stosowana do krótkich serii.