SZKOLENIE KONTROLA JAKOŚCI W FIRMIE

Kontrola Jakości w firmie

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kontroli jakości i praktyczne jej zastosowanie w firmie

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Dla osób, które chcą:

 • Wprowadzić kontrolę jakości w firmie,
 • Podnieść swoje kwalifikacje,
 • kierowników produkcji, pracowników kontroli jakości

PROGRAM SZKOLENIA

 • Pojęcie kontroli jakości. Kontrola a audyt, procesy, automatyzacja i informatyzacja pracy. Rola i zadania kontroli jakości.
 • Warsztat kontrolera jakości.
 • Kontrola na stanowisku pracy. Kontrola inspekcyjna. Samokontrola.
 • Stanowisko pracy do kontroli i pomiarów – organizacja i wyposażenie.
 • Wyposażenie pomiarowe do kontroli i pomiarów – zarządzanie, ewidencja, sprawdzenia.
 • Spójność pomiarowa. Wzorcowanie a legalizacja. Jak czytać świadectwa wzorcowania.
 • Plan sprawdzeń wyposażenia do kontroli i pomiarów – zakres, częstotliwość sprawdzeń.
 • Warsztat – opracowanie wyposażenia stanowiska kontroli jakości i planu sprawdzenia wyposażenia.
 • Pojęcie pomiaru i tolerancji.
 • Pobieranie próbek do kontroli.
 • Plan kontroli opracowanie i stosowanie w praktyce.
 • Warsztat – opracowanie planu kontroli.
 • Działania pokontrolne. Rozpisanie wyników kontroli. Raportowanie.
 • Analiza wyników i poprawa błędów – metoda 5D (5 razy dlaczego?)
 • MSA – wprowadzenie. Omówienie założeń. Przykłady.
 • Forma sprawdzenia wiedzy – zaliczanie zadań przez uczestnika w trakcie szkolenia.

CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ ?

 • Wiedzy praktycznej z zakresu kontroli jakości
 • Przykładów działania kontroli jakości w firmie

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 8 godzin lekcyjnych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

Zapewnia to lepszą interakcję z trenerem, większą satysfakcję ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy tobie przerwy kawowe.

ZAŚWIADCZENIE:

Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez firmę FranCraft

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Zainteresowany szkoleniem z kontroli jakości w firmie