SZKOLENIE PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE:

Dla osób, które chcą:

 • zostać pełnomocnikami Systemu Jakości,
 • osób pełniących rolę pełnomocnika Systemu Jakości,
 • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zmian jakie zaszły w nowej normie ISO 9001:2015,
 • dyrektorów, pracowników działów kontroli jakości, kierownictwa średniego szczebla, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • wprowadzenie do jakości;
 • certyfikacja i norma – wyjaśnienie pojęć, terminów i ról w procesie certyfikacji;
 • zmiany w normie ISO 9001:2015;
 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, doskonalenie.
 • podejście procesowe i ryzyko;
 • dokumentacja systemowa – nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program audytów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ ?

 • Wiedzy praktycznej z normy ISO 9001:2015. Nauczymy Ciebie jak rozumieć i interpretować wymagania normy i oczekiwania firm certyfikacyjnych.
 • Wykładu z ćwiczeniami.
 • Przykładów z firm, które wdrażały systemy zarządzania.
 • Przykładów problemów na jakie możecie napotkać pełniąc rolę pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością/case study/

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie.

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

10 osób to lepsza interakcja z trenerem, większa satysfakcja ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy Tobie przerwy kawowe.

EGZAMIN I CERTYFIKAT:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015” wydany przez naszą firmę.

Na twoją prośbę również w języku angielskim

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Zainteresowany szkoleniem pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001