SZKOLENIE AUDYTOR SYSTEMU TISAX

do zmiany

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015.

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE:

 Dla osób, które chcą:

 • zostać pełnomocnikami systemu ochrony środowiska ISO 14001:2015,
 • osób pełniących rolę pełnomocnika systemu ochrony środowiska ISO 14001:2015,
 • dyrektorów, pracowników związanych z ochroną środowiska, kierownictwa średniego szczebla, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • wprowadzenie do zarządzania środowiskowego;
 • certyfikacja i norma – wyjaśnienie pojęć, terminów i ról w procesie certyfikacji;
 • zmiany w normie ISO 14001:2015;
 • omówienie wymagań normy ISO 14001:2015;
 • aspekty środowiskowe;
 • podejście procesowe;
 • pełnomocnik – zadania i rola w organizacji;
 • dokumentacja systemowa – nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ?

 • Wiedzy praktycznej z normy ISO 14001:2015. Nauczymy Ciebie jak rozumieć i interpretować wymagania normy i firm certyfikacyjnych.
 • Wykładu z ćwiczeniami.
 • Przykładów z firm, które wdrażały systemy zarządzania środowiskiem.
 • Przykładów problemów na jakie możecie napotkać pełniąc rolę pełnomocnika systemu zarządzania środowiskiem

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

Zapewnia to lepszą interakcję z trenerem, większą satysfakcję ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy tobie przerwy kawowe.

 EGZAMIN I CERTYFIKAT:

 Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015” wydany przez naszą firmę.

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

 Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

CENA SZKOLENIA:

 • 850 PLN netto

 

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

 

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

Zainteresowany szkoleniem z wymagań normy ISO 9001:2015