SZKOLENIE PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej System Zarządzania BHP  ISO 45001:2018

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE:

 Dla osób, które chcą:

 • zostać pełnomocnikami Systemu Zarządzania BHP  ISO 45001:2018
 • osób pełniących rolę pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP  ISO 45001:2018
 • pracowników związanych z BHP,  pracowników działów kadr oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • wprowadzenie do Systemu Zarządzania BHP ISO 45001
 • rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP
 • podejście procesowe w Systemie Zarządzania BHP
 • określenie ryzyk i szans w systemie
 • polityka BHP – cele polityki i sposoby jej realizacji
 • dokumentacja systemowa – nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP-działania korygujące i zapobiegawcze

CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ?

 • Wiedzy praktycznej z normy 45001:2018. Nauczymy Ciebie jak rozumieć i interpretować wymagania normy i firm certyfikacyjnych.
 • Wykładu z ćwiczeniami.
 • Przykładów z firm, które wdrażały System Zarządzania BHP.
 • Przykładów problemów na jakie możecie napotkać pełniąc rolę pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 /case study/

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

Zapewnia to lepszą interakcję z trenerem, większą satysfakcję ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy tobie przerwy kawowe.

EGZAMIN I CERTYFIKAT:

 Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP  ISO 45001:2018” wydany przez naszą firmę.

Na Twoją prośbę również w języku angielskim

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Zainteresowany szkoleniem pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP ISO 45001