Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzania audytów  wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE […]