SZKOLENIA DOSKONALĄCE

 

PRZYWÓDZTWO I KOMUNIKACJA  W FIRMIE

Jaką rolę powinien pełnić Manager w firmie?

Czym różni się Manager od Lidera? Czy to ta sama osoba?

Jak poprawić skuteczność działania Managera?

Jak sprawić, by pracownik popełniał mniej błędów i nie generował strat dla firmy?

Jak skutecznie zarządzać pracownikiem – etapy rozwoju pracownika.

Jak skutecznie komunikować się z pracownikami.

Dlaczego wprowadzanie zmian w firmie jest takie trudne i jak temu zaradzić?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania to zapraszamy na szkolenie z PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W FIRMIE. Uzyskasz skuteczne narzędzia do wprowadzania i co ważne,  utrwalania zmian.

 

MAPOWANIE PROCESÓW

Jak dobrze zaprojektować procesy i jak dobrze nimi zarządzać.

Obowiązki osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie procesów - Liderzy procesów.

Jak ma się proces do schematu organizacyjnego - podległości służbowe.

Jak zbudować zespół do zarządzania procesem?

Jakie obowiązują zasady rysowania procesów?

Jak dobrać parametry procesu?

Co będzie wskazywało na to, że proces jest wydajny. Jakie przyjąć wskaźniki i mierniki?

Jakie narzędzia mam użyć do mapowania procesów?

Na te pytania uzyskasz odpowiedzi podczas szkolenia z MAPOWANIA PROCESÓW. Po szkoleniu z łatwością zmapujesz procesy w swojej firmie. Jeśli chcesz się tego nauczyć, to zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Jak prawidłowo i skutecznie wdrożyć projekt?

Kiedy powstaje zespół projektowy?

Organizacja firmy z Project Management Office.

Jak zarządzać  projektem - APS – Analiza Pola Sił. PMBOK – Project Management Body of Knowledge

Jak wybrać narzędzia do zarządzania projektami?

Jesteś na etapie zarządzania projektami, potrzebujesz praktycznej wiedzy, jak pokierować pracą zespołu, jakie narzędzia wdrożyć? Zapraszamy na szkolenie

 

MONITOROWANIE PROCESÓW, FMEA, KPI

Jak monitorować  procesy ?

KPI – (Key Performance Indicators) wskaźniki i mierniki, tworzenie, zbieranie i interpretacja.

Jak analizować procesy FMEA (FailureMode and EffectsAnalisys) - rodzaje możliwych błędów i ich skutki.

Jak zastosować metodę SPC (Statistic Proces Control) na przykładzie kart X-R.

 

 WDRAŻANIE 5 S

Jakie są etapy wdrażania metody 5 s?

Jakie problemy można napotkać w trakcie wdrażania 5 s?

Jakie narzędzia zastosować, aby zmiany po wdrożeniu były stabilne?

Jak przeprowadzać audyty 5 S?

Jakie zastosować narzędzia do Visual management?

Planujesz lub jesteś w trakcie wdrażania 5 s? Napotkałeś  na problemy w trakcie wdrożenia? Zapisz się na szkolenie jak skutecznie wdrażać 5 s.

 

 

NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Jak prawidłowo zmapować strupień wartości?

Jak zapewnić właściwie wdrożenie przepływu jednej sztuki - ONE PIECE FLOW?

Jak praktyczne zastosować narzędzie Kanban?

Chcesz zdobyć nową, praktyczną wiedzę z zakresu lean management - zapraszamy na szkolenie.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU KONTROLI JAKOŚCI W FIRMIE

Jak prawidłowo zorganizować stanowisko pracy kontrolera jakości ?

Jak właściwie zarządzać wyposażeniem kontrolno-pomiarowym?

Czym różni się kontrola inspekcyjna od samokontroli?

Jak zachować spójność pomiarową?

Jak opracować plan kontroli i wprowadzić zalecenia pokontrolne i stworzyć raport 5 D?

Jak prawidłowo wdrożyć system MSA?

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kontroli jakości, chcesz wprowadzić nowoczesne, sprawdzone metody zarządzania kontrolą jakości - zapraszamy na szkolenie

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU SPRZEDAŻY

Jak wygląda warsztat skutecznego sprzedawcy?

Czego oczekujesz w procesie sprzedaży? Dlaczego ważny jest outcome?

Czy możliwa jest perfekcyjna obsługa klienta?

Jak zaplanować komunikację z klientem?

Jak rozmawiać z klientem?

A co z trudnymi klientami?

Czy znasz techniki sprzedaży i umiesz prowadzić negocjacje?

Czasami proste rzeczy są najtrudniejsze. Zdobądź niezbędną wiedzę, jak stać się dobrym sprzedawcą.

 

RYSUNEK TECHNICZNY W PRAKTYCE

Potrzebujesz wiedzy z zakresu rysunku technicznego?

Chcesz poznać zasady wymiarowania, wykonywania rzutów i szkiców rysunku technicznego?

Jak wykonać tolerancje i pasowanie rysunku?

Jak właściwie czytać rysunek techniczny?

Sprawdź plan naszego szkolenia i przekonaj się, że to szkolenie spełni twoje oczekiwania.

 

KULTURY ORGANIZACYJNEJ NIE DA SIĘ SZYBKO SKOPIOWAĆ

Twórz silną firmę dzięki kompetentnym pracownikom