Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzania audytów  wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE […]

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia audytów wewnętrznych w firmie posiadającej system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 […]

Pełnomocnik systemu jakości ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015. […]