Czy musisz wdrożyć system FSC i uzyskać certyfikat FSC? Zachowanie łańcucha dostaw

Posted on Posted in FSC PEFC

Coraz częściej firmy odpowiadając na wymagania rynku muszą wdrażać Systemy FSC, zapewniając w ten sposób, że surowiec  – pochodzenia leśnego pochodzi  z odpowiednich, nadzorowanych źródeł. Wdrażanie tego systemu wiąże się ze spełnieniem wymagań stawianych przez FSC.

Kto może uzyskać certyfikat FSC?

O certyfikat FSC mogą ubiegać się wszyscy, którzy przetwarzają surowiec drzewny -przedsiębiorcy z branży drzewnej, papierniczej, drukarnie jak również firmy handlowe i dystrybutorzy. Wszystkie te firmy tworzą łańcuch certyfikowanych dostawców FSC, począwszy od lasu, gdzie pozyskuje się materiał drzewny poprzez firmy przetwarzające go aż po finalnego klienta.

Łańcuch dostaw FSC

łańcuch dostaw FSC

Źródło: własne

Jaki jest warunek uzyskania certyfikatu FSC i stosowanie znaku FSC na wyrobach?

Warunkiem uzyskania certyfikatu FSC i stosowania znaku FSC na wyrobach jest:

  • zaopatrywanie się w surowiec u dostawcy, który posiada certyfikat FSC (zachowanie łańcucha dostaw FSC)
  • wdrożenie systemu FSC
  • poddanie się auditowi przez niezależną jednostkę certyfikacyjną i uzyskanie pozytywnego wyniku audytu

Jakie jest najczęściej zadawane pytanie w zakresie FSC?

Najczęściej zadawanym pytaniem, które zadają nasi klienci jest:

„Czy muszę wdrażać i certyfikować FSC, jeśli nasz dostawca posiada certyfikat FSC?”

Standard FSC wypowiada się  tutaj jednoznacznie, że warunkiem wdrożenia systemu FSC i posiadania certyfikatu FSC jest dokonywanie zmian w produkcie, w którego skład wchodzi surowiec drzewny czyli prosta odpowiedz na pytanie: Czy wyrób zakupiony od dostawcy zostaje dostarczony bez zmian do klienta?  Co to znaczy w praktyce?

Jaka firma powinna mieć wdrożone FSC?

Firma produkcyjna lub drukarnia a FSC

Załóżmy, że firma jest drukarnią, której klient zażyczył sobie, aby jego ulotki były drukowane na papierze ze znakiem FSC. Czy drukarnia będzie musiała wdrożyć system FSC, aby móc drukować takie ulotki na papierze zakupionym ze znakiem FSC?

TAK, firma w tym wypadku musi wdrożyć własny system FSC.

Z czego to wynika? Drukarnia dokonała zmian na papierze w trakcie nadruku, zatem powstał nowy produkt, który należy certyfikować, aby zachować spójność łańcucha FSC.

Firma dystrybucyjna rozdająca ulotki a FSC

A czy firma, która rozdaje ulotki wydrukowane ze znakiem FSC swoim klientom będzie musiała wdrożyć FSC?

NIE, ponieważ firma dystrybucyjna nie dokonuje zmian w wyrobie tylko zajmuje się dystrybucją.

 

Firma produkcyjna – ogrodzenia z elementami drewnianymi a FSC

Czy firma, która chce produkować ogrodzenia z elementami drewnianymi i oznaczać gotowy wyrób znakiem FSC musi wdrożyć system FSC?

Tak, firma produkująca ogrodzenia również musi wdrożyć własny system FSC, ponieważ powstał nowy produkt.

 

Firma produkcyjna – montaż wyrobów z gotowych elementów oznaczonych znakiem FSC

Czy firma, która skręca swoje wyroby z zakupionych na rynku gotowych elementów ze znakiem FSC musi wdrożyć własny system FSC?

Tak, firma skręcająca własne wyroby z gotowych elementów ze znakiem FSC również musi wdrożyć własny system FSC, ponieważ powstał nowy produkt.

 

Firma handlowa – hurtownia, sklep, sieć handlowa a FSC

Czy firma handlowa, w której sprzedawane są wyroby ze znakiem FSC musi wdrożyć własny system FSC?

NIE ale UWAGA może ponieść koszty związane z używaniem znaku FSC.

Od czego to zależy? Przecież firma handlowa nie dokonuje zmian w wyrobie tylko zajmuje się sprzedażą?

 

Opłata za używanie znaku FSC do promocji wyrobów

Zasadniczym pytaniem jest czy firma handlowa używa znaku FSC do promowania sprzedawanych wyrobów ze znakiem FSC.  Firmie handlowej zależy na tym, aby w swoich gazetkach reklamowych umieścić wyroby z oznaczeniem FSC (używa znaku FSC producenta wyrobów).

W takim przypadku firma handlowa musi zgłosić się do organizacji FSC, która zaakceptuje projekt gazetki promocyjnej, sprawdzi poprawność znaku graficznego FSC itp. Firma handlowa będzie musiała wnieść do FSC opłatę za używanie znaku FSC tzw. PLA Promotial Licence Agreement. Opłata ta waha się w granicach od 200 do 550 euro na rok.

Firma handlowa uniknie opłaty jeżeli znak FSC nie będzie użyty w promocji i nie będzie wykorzystany w sprzedaży wyrobów.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czy musisz wdrożyć system FSC i uzyskać certyfikat FSC? Zachowanie łańcucha dostaw

Comments are closed.