Szkolenia w zakresie systemów ISO

Wymagania normy ISO 9001:2015 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

więcej

Wymagania normy IATF 16949:2016 za TS– interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

Daj nam chwilę. Pracujemy nad treścią 🙂

Wymagania normy ISO 17025 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

 CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań i interpretacji normy ISO 17025:2005. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które są: […]

Wymagania normy ISO 14001:2015 – interpretacja. Praktyczne podejście do wdrożenia systemu.

 CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań i interpretacji normy ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE Dla osób, które chcą: […]

Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016 nowy ISO TS

Daj nam chwilę pracujemy nad treścią 🙂

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzania audytów  wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015. DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE […]

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia audytów wewnętrznych w firmie posiadającej system zarządzania jakością ISO 9001: 2015 […]

Pełnomocnik systemu ochrony środowiska ISO 14001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015. […]

Pełnomocnik systemu jakości ISO 9001:2015

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015. […]

WYŚWIETL W OSOBNYM OKNIE

KULTURY ORGANIZACYJNEJ NIE DA SIĘ SZYBKO SKOPIOWAĆ

Twórz silną firmę dzięki kompetentnym pracownikom