SZKOLENIE KIEROWNIK W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH ISO 17025

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji Kierownika – osoby zarządzającej i doskonalącej System Zarządzania w laboratorium ISO 17025

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE:

 Dla osób, które chcą:

 • chcą zostać Kierownikami laboratorium w których funkcjonuje lub będzie wdrożony System Zarządzania ISO 17025,

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • omówienie wymagań  normy ISO 17025
  • bezstronność,
  • poufność,
  • zakres działania laboratorium objęty akredytacją ISO 17025,
  • zasoby – rozdział 6 normy ISO 17025,
  • personel,
  • warunki środowiskowe,
  • wyposażenie oraz spójność pomiarowa,
  • zakupy
 • omówienie wymagań dotyczących procesów – jak prawidłowo przeprowadzić badanie/wzorcowanie,
 • proces współpracy z Klientem od zgłoszenia Klienta po wydanie świadectwa wzorcowania,
 • identyfikacja metod badawczych/wzorcowań – walidacja metod oraz szacowanie niepewności pomiarów,
 • pobieranie próbek i postępowanie z obiektami do badań – zapisy oraz nadzorowanie badań,
 • zapewnienie jakości badań/wzorcowań – udział w pT/ILC,
 • jak przedstawiamy wyniki badań/wzorcowań,
 • jak postępować ze skargami oraz z wynikami niezgodnymi.

 

CZEGO SIĘ MOŻESZ SPODZIEWAĆ?

 • Wiedzy praktycznej z normy ISO 17025. Nauczymy Ciebie jak rozumieć i interpretować wymagania normy i firm certyfikacyjnych.
 • Wykładu z ćwiczeniami.
 • Przykładów z firm, które wdrażały System ISO 17025.
 • Przykładów problemów na jakie możecie napotkać przy wdrażaniu Systemu ISO 17025.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych.
 • Miejsce szkolenia – siedziba firmy FranCraft.
 • Możemy przeprowadzić szkolenie również w Twojej firmie

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU:

Ze względu na tematykę oraz na jakość szkolenia nasze grupy mogą składać się maksymalnie z 10 osób.

Zapewnia to lepszą interakcję z trenerem, większą satysfakcję ze szkolenia i indywidualne podejście do osób uczestniczących w szkoleniu i wykonujących ćwiczenia.

PRZERWY I KAWA:

Podczas godzin wytężonej pracy zapewniamy tobie przerwy kawowe.

EGZAMIN I CERTYFIKAT:

 Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia na Kierownika  w laboratorium w Systemie ISO 17025 wydany przez naszą firmę.

Na Twoją prośbę również w języku angielskim

JESTEŚMY DLA CIEBIE:

Wiemy, że czasami trudno na szkoleniu zadać wszystkie pytania, dlatego  w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Możesz napisać do nas emaila, a nasz trener odpowie na pytania dotyczące szkolenia, w którym uczestniczyłeś.

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLENIA

Szkolenie w programie Education Program® – Program Edukacja.

Program obejmujący swoim zakresem wszystkie szkolenia oferowane przez FranCraft.

Nasze gwarancje jakości szkoleń:

 • Szkolenie oparte na wiedzy praktycznej,
 • Szkolenie bez tzw. szumu informacyjnego – tylko to co jest istotne dla Ciebie,
 • Szkolenie z wykorzystaniem ćwiczeń i multimediów,
 • Szkolenia inspirujące i zmieniające świadomość.

Realizując szkolenia zawsze zapewniamy:

 • profesjonalnych wykładowców,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty uczestnictwa.

Jakość szkoleń monitorujemy oceniając wykładowców i programy szkoleń.

zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Zainteresowany szkoleniem na Kierownika laboratorium zgodnie z normą ISO 17025